روشنایی عمومی

COB LED سیتیزن مخصوص روشنایی عمومی، عموما دارای ویژگی هایی مثل نمود رنگ CRI Ra مناسب، گستره ی CCT دمای رنگ نور متنوع،  بازده و طول عمر  مناسب هستند. سیتیزن سال ها است که با برند CitiLED، موتور نوری مخصوص روشنایی عمومی تولید می کند و از برندهای مطرح بین المللی است.