نوشته‌ها

سی او بی رشد گیاه CLU03H-25/55 سیتیزن

سی او بی رشد گیاه Clu03h-25-55PW-01 و -25/55-PRB-01 ستیزن – و با توان نامی 26 وات مناسب کشاورزی با نور مصنوعی

سی او بی آبی CLU048-1212C4-B455 نورپردازی فانتزی

سی او بی ال ای دی آبی سیتیزن، مدل CLU048-1212C4-B455
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب نورپردازی فانتزی هستند.

سی او بی ویوید بریلینت مدل CLU038-1208C4

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل ویوید بریلیانت CLU038-1208C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف نورپردازی طلا و جواهر هستند.

سی او بی ویوید نچرال مدل CLU038-1208C4

سی او بی ال ای دی ویوید نچرال سیتیزن، مدل CLU038-1208C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب نورپردازی منسوجات و البسه و پارچه هستند.

سی او بی CLU028-1202C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU028-1202C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU028-1203C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU028-1203C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU028-1204C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU028-1204C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU038-1205C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU038-1205C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU038-1206C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU038-1206C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU038-1208C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU038-1208C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.