نوشته‌ها

نور رشد گیاه

PPF چیست؟

PPF یا شار فوتوسنتتیک فوتونی، مجموع مقدار نور در ناحیه PAR است که توسط منبع نور در هر ثانیه تولید می شود. سی او بی ال ای دی های رشد گیاه