نوشته‌ها

سیستم روشنایی در آکواریوم آب شور

روشنایی و نورپردازی مخصوص آکواریوم آب شور از چند جهت حائز اهمیت است، هم از نظر کارایی و مناسب بودن و هم از جهت بازده