دیتاشیت سی او بی های سری 6 سیتیزن

سری
CLU028
CLU038
CLU048
شکل
سایز (mm)
1.4*13.5*13.5
1.4*19.0*19.0
1.4*28.0*28.0
دیتاشیت :
نوع استاندارد

[Ra80] 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K,5700K, 6500K
[Ra70] 3000K, 4000K, 5000K

CLU028-1202C4
CLU028-1203C4 
CLU028-1204C4 
CLU038-1206C4
CLU038-1208C4
CLU038-1210C4
CLU048-1211C4
CLU048-1212C4
شبیه سازی نوری :
 CLU028 rayset  CLU038 rayset  CLU048 rayset
فایل های توزیع نور :
 3000K
فایل های مدل سه بعدی :
 3D
کاربری :