نوشته‌ها

سی او بی آبی CLU048-1212C4-B455 نورپردازی فانتزی

سی او بی ال ای دی آبی سیتیزن، مدل CLU048-1212C4-B455
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب نورپردازی فانتزی هستند.

سی او بی CLU048-1211C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU048-1212C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU048-1212C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU048-1212C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.